การเก็บตัวอย่างที่บ้าน

ambulance, medical, icon-5817896.jpg

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมายังห้องปฏิบัติการของเราได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่นเป็นผู้ชราภาพ พิการ เรามี บริการเก็บ

เยี่ยมชมหรือติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม.