Health Check Up – ตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพรายบุคคล

การป้องกันนั้นย่อมดีกว่าการรักษา ทั้งช่วยป้องกันอาการป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาล หรือประสบณ์เหตุการณ์เจ็บป่วยใดๆ นอกจากนี้การป้องกันยังยังง่ายกว่าการรักษา การบาดเจ็บและโรคภัยต่างๆสามารถป้องกันและลดการบาดเจ็บได้หากรู้แต่เนิ่นๆ.

คนเราจะชอบคิดว่าแค่ตรวจร่างกายในตอนที่ไม่สบายเท่านั้น ความจริงแล้วการตรวจร่างกายเป็นประจำสม่ำเสมอนั้นสามารถช่วยระบุความเสี่ยงจากโรคภัยได้เป็นอย่างดี.

เมื่อเช็คว่าร่างกายคุณปกติดี คุณจะสามารถรู้ได้ทันทีเมื่อร่างกายมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไป นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยหาต้นตอการเกิดปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อมีโอกาสในการบำบัดและการรักษาที่ดี การป้องกันดูแลสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตยืนยาวอย่างสุขภาพดี.

 

สามารถเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพได้อย่างตอบโจทย์คุณ. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

โปรแกรมนี้ประกอบไปด้วย การตรวจที่ช่วยประเมินภาวะสุขภาพในปัจจุบันถือเป็นมาตรการป้องกันที่ดีสำหรับปัญญาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การประเมินเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากคนเราอาจทราบว่าตนเองมีปัญหาด้านสุขภาพ แต่ยังไม่ได้รับการทดสอบเพื่อระบุความเสี่ยงว่าปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพของเรา.
โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงานเบื้องต้นมีประโยชน์มากสำหรับองค์กรและคนทำงาน นอกจากมีพนักงานสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ทางองค์กรยังประหยัดค่ารักษาพยาบาลได้เยอะในแต่ละปีอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อีกด้วย.
ประโยชน์ในการตรวจสุขภาพพนักงาน:
– ลดอัตราการหยุดงานของพนักงาน
การตรวจสุขภาพพนักงานมีประโยชน์ทางการเงินในระยะยาวต่อนายจ้าง ค่าใช้จ่ายระหว่างพนักงานป่วยสูง หากพนักงานมีปัญหาสุขภาพมานานแล้วจะทำให้ร่างกายทรุดโทรมและส่งผลให้ป่วยได้ แต่ถ้าตรวจสุขภาพพนักงานตั้งแต่ต้น นายจ้างไม่ต้องเสียเวลาและเสียเงินในการหาพนักงานแทนหรือค่าใช้จ่ายตอนพนักงานป่วย ซึ่งเป็นผลช่วยต่อวัฒนธรรมในองค์กร อัตราการลาป่วยก็จะน้อยลง.
– ปรับปรุงประสิทธิภาพ
องค์กรที่ให้คุณค่าและส่งเสริมวิถีชีวิตให้มีสุขภาพดีมีข้อได้เปรียบในการจูงใจและรักษาคนสำคัญต่อองค์กร นอกจากนี้พนักงานยังตื่นตัวและมีประสิทธิผลมากขึ้น พนักงานที่มีสุขภาพดีจะนำไปสู่การขาดงานและเสียเวลาน้อยลง และยังส่งผลดีต่อการหมุนเวียนพนักงานอีกด้วย.
– สร้างขวัญกำลังใจ ความภักดีในหมู่พนักงาน
การตรวจสุขภาพแสดงให้เห็นว่านายจ้างใส่ใจและทุ่มเทเพื่อช่วยให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการจูงใจพนักงาน และเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่แสดงให้เห็นว่านายจ้างให้ความสำคัญกับสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจต่อพนักงานและความเชื่อมั่นจากนายจ้าง.
เรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับองค์กรทุกขนาด โดยสามารถเลือกโปรแกรมตรวจได้อย่างตอบโจทย์.
การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานนั้นครอบคลุมถึงความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และให้แน่ใจว่าผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ทำให้ตนเองหรือเพื่อนร่วมงานตกอยู่ในความเสี่ยง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสม่ำเสมอ .
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม