Oligoscan – การตรวจวิเคราะห์แร่ธาตุและโลหะหนักในชั้นเนื้อเยื่อ

การตรวจวิเคราะห์แร่ธาตุและโลหะหนักในชั้นเนื้อเยื่อ
การตรวจหาแร่ธาตุและโลหะหนักหลายชนิดในร่างกาย

โดยใช้วิธีประเมินอย่างง่ายจากการตรวจวิเคราะห์ผิวหนังบนผ่ามือ.

การตรวจหาแร่ธาตุและโลหะหนักหลายชนิดในร่างกาย – เพื่อประเมินหาสาเหตุของปัญาหาสุขภาพที่อาจเกิดจาก ความไม่สมดุลของแร่ธาตุหรือการขาดแร่ธาตุ การมีสารพิษสะสมในร่างกาย
แร่ธาตุ – สามารถบอกได้ว่าคุณมีแร่ธาตุที่มากเกินไปหรือขาดแร่ธาตุ
โลหะหนักที่เป็นพิษ – สามารถบอกได้ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเป็นพิษจากโลหะหนัก
ค่าอนุมูลอิสระในร่างกาย – กระบวณการแก่ชราและสุขภาพที่ควรคำนึงถึง
การตรวจวิเคราะห์แร่ธาตุโลหะหนักและค่าอนุมูลอิสระ สามารถทำได้โดยง่าย ทันทีและรวดเร็ว โดยปราศจากความเจ็บปวด ไม่จำเป็นจะต้องเจาะเลือดหากคุณทราบหมู่เลือดของคุณอยู่แล้ว หลังจากการตรวจเสร็จสิ้นสามารถรับผลตรวจได้ในทันที.
ใช่งานง่าย การวัดค่าสามารถทำได้โดยตรงโดยใช้เครื่อง spectrometer ต่อกับคอมพิวเตอร์ เป็นเทคนิคทางชีวเคมีที่นิยมใช้มากการเทียบความทึบแสง
เทคโนโลยีที่ได้การรับรอง เทคโนโลยีที่อยู่บนพื้นฐานของเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณและคุณสมบัตของสารเคมี โดยใช้หลักการดูดซับแสงและยอมให้แสงผ่านที่แตกต่างของเคมิกอลสปีซี่ (chemical species)
ผลตรวจที่รวดเร็วการประเมินแร่ธาตุสะสม ระดับค่าอนุมูลอิสระและโลหะหนัก

โอลิโกสแกน (Oligoscan)คืออะไร
โอลิโกสแกนคือการตรวจวัดระดับโลหะหนักและแร่ธาตุในเนื้อเยื้อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
โอลิโกสแกน (Oligoscan) เป็นการใช้ค่าการดูดกลืนแสงในการวิเคราะห์ธาตุและแร่ธาตุที่จำเป็น 20 ชนิดในร่างกาย ซึ่งเป็นการตรวจหาข้อบกพร่อง และการวัดโลหะหนักที่เป็นพิษ 14 ชนิดในร่างกาย
ปลอดภัยสำหรับทุกคนและสตรีมีครรภ์
ขั้นตอนการตรวจโอลิโกสแกนทำได้ง่าย ปราศจากความเจ็บปวดและเครื่องมือไม่ล้วงล้ำเข้าสู่ร่างกาย
นักเทคนิคจะทดสอบโดยการสแกนฝ่ามือทั้งหมด 4 จุด โดยใช้เทคโนโลยีจากเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ (spectrophotometry) โดยไม่จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างเส้นผม เนื้อเยื่อ เลือด หรือปัสสาวะ
ร่างกายพยายามรักษาระดับแร่ธาตุและโลหะในเลือดให้คงที่ เมื่อมีแร่ธาตุและโลหะเข้าสู่ร่างกายและขับโลหะหนักออกจากเนื้อเยื้อ
การตรวจเลือดเพื่อหาแร่ธาตุนั้น ผลจะไม่แสดงค่าแร่ธาตุในระดับเนื้อเยื้อและอวัยวะ
การตรวจปัสสาวะจะตรวจได้แค่ค่าในปัสสาวะ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการสะสมที่ค้างอยู่ในร่างกาย
การตรวจด้วยเส้นผม วิธีนี้จะใช้เวลานานหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน
ซึ่งการตรวจวัดระดับโลหะหนักและแร่ธาตุในร่างกาย (Oligoscan)สามารถตรวจได้จากเนื้อเยื้อ ต่างจากการตรวจเลือด ปัสสาวะ และเส้นผม คือเมื่อมีการสะสมจนเกินขีดความสามารถในการรับได้ของร่างกายไปแล้ว จึงจะปรากฎออกมาในกระแสเลือด ปัสสาวะ และเส้นผม

การตรวจโอลิโกสแกนใช้เวลาการตรวจไม่นาน ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดก็จะแสดงบนหน้าจอคอมพิมเตอร์ที่ต่อกับเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ (spectrophotometry) หลังจากนั้นผลการวิเคราะห์ทั้งหมดก็จะถูกส่งไปที่แพทย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของท่านเพื่อทำการวิเคราะห์ รายงานผลและการรักษาที่ครอบคลุมและแม่นยำเฉพาะรายบุคคล

ใครบ้างที่สามารถตรวจ Oligoscan?
– สามีภรรยาที่วางแผนเรื่องการตั้งครรภ์ การแก้ไขความไม่สมดุลจะช่วยให้มีผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับคนในครอบครัว
– ผู้ที่เติบโตหรือใช้ชีวิตบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นพิษ
– ผู้ที่ต้องสัมผัสสารเคมีในชีวิตประจำวัน เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช
– ผู้ที่เติบโตขึ้นมาในเมืองเหมืองแร่ โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอะลูมิเนียม ตะกั่ว เงิน และนิกเกิล
– สตรีวัยหมดประจำเดือน การทดสอบนี้สามารถบ่งบอกถึงกระดูก ฮอร์โมน เมตาบอลิซึม ภูมิคุ้มกันร่างกาย และอื่นๆ อีกมากมาย
– ผู้ที่รับประทานอาการแปรรูปเป็นประจำ เช่น ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไส้กรอก อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง น้ำอัดลม
– ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ หรือเคยติดสารเคมี
– ผู้ที่ไม่สามารถขับสารพิษได้ดี โลหะหนักที่ซ่อนอยู่มักจะปรากฏชัด
– ผู้ที่มีอมัลกัมหรือผู้ที่วางแผนจะถอดวัสดุอุดฟันที่เป็นโลหะออก
– ผู้ที่ต้องสัมผัสสารเคมีในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ช่างทำความสะอาด ช่างทำผม ยาฆ่าแมลง ฯลฯ
– ใครก็ตามที่ต้องการทราบเกี่ยวกับการขาดแร่ธาตุของร่างกายเพื่อให้แน่ใจว่ามีสุขภาพดีในอนาคต
ปัจจุบัน การตรวจ Oligoscan สามารถให้บริการสำหรับเด็กอายุมากกว่า 12 ปี หรือผู้ที่มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 44 กิโลกรัม

การเตรียมตัวเพื่อตรวจโอลิโกสแกน
ล้างมือให้สะอาดและไม่ทาครีมใดๆ
การทราบส่วนสูง น้ำหนัก และกรุ๊ปเลือด (O, A, B หรือ AB)จะทำให้ผลลัพธ์การตรวจแม่นยำ
โอลิโกสแกนตรวจได้อย่างไร?
การใช้เทคโนโลยีเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ (Spectrophotometry) ในการตรวจวัดระดับโลหะหนัก ธาตุและแร่ธาตุในเนื้อเยื้อ
โดยเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณซึ่งประกอบด้วยค่าการดูดกลืนแสงหรือความหนาแน่นเชิงแสงของสารเคมี
หลักการพื้นฐานคือสารเคมีทุกชนิดดูดซับ ฉาย สะท้อนแสง (รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า) ในช่วงความยาวคลื่นที่กำหนด ยิ่งตัวอย่างมีความเข้มข้นมากเท่าใด ตัวอย่างก็จะยิ่งดูดซับแสงภายในขอบเขตของสัดส่วนที่แสดงไว้ในกฎของเบียร์-แลมเบิร์ตมากขึ้นเท่านั้น
นอกจากนี้สเปกโตรมิเตอร์ยังใช้แพร่หลายในอีกหลายด้าน เช่น ด้านเคมีวิทยา ร้านขายยา สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ชีววิทยา การแพทย์-คลินิก วิศวกรรมวัสดุ-เคมี และการประยุกต์ใช้ทางคลินิก เป็นต้น
ในทางคลินิกนั้น เทคโนโลยีสเปกโตรมิเตอร์ใช้เพื่อตรวจเลือดหรือเนื้อเยื้อเพื่อการวินิจฉัยทางคลินิก
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.oligoscan.fr/lg/en/index.html

การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์
ผลกระทบด้านลบของโลหะหนักในมนุษย์และสิ่งมีชีวิตแสดงให้เห็นจากวิจัยที่ตีพิมพ์จากหลายสถาบัน ทั้ง WHO, FAO และ องค์กรอื่นๆ
การได้รับสารพิษในปริมาณมากกลายเป็นอัตราย มลพิษทางอาการจากขนส่งสาธารณะ มลพิษทางน้ำจืดและน้ำทะเล โลหะหนักที่เป็นมลพิษต่อร่างกายมนุษย์ทางห่วงโซ่อาหารไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
สารพิษบางชนิดเหล่านี้อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายเราเช่นกัน สำนักสุขาภิบาลพิจารณาว่ามีหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหานี้
การกำจัดโลหะเป็นพิษเหล่านี้ออกจากร่างกายมนุษย์ด้วยสารคีเลตที่เหมาะสมกลายเป็นความท้าทายที่สำคัญต่อสุขภาพ
นอกจากนี้ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ยังเตือนถึงปัญหาอีกหนึ่งประการ คือชี้ให้เห็นการสูญเสียสารในอาหารในปริมาณมากและการเพิ่มขึ้นของวัตถุเจือปนอาหารที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในร่างกาย
ดังนั้นการรับประทานอาหารเสริมที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนจึงเป็นสิ่งสำคัญ และการลดปริมาณอาหาร และสารอาหารถือเป็นข้อได้เปรียบหลักในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
เครื่องเทคโนโลยีสเปกโตรมิเตอร์(Spectrophotometry) เครื่องมือในการตรวจโอลิโกสแกนนั้นยังถูกใช้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทางอุตสาหกรรมมากมาย
ซึ่งการศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบ OligoScan กับการวิเคราะห์ทางชีววิทยาแบบดั้งเดิมแสดงให้เห็นมาตรฐานที่ตั้งไว้