ติดต่อ

รายชื่อและตําแหน่งที่ตั้ง

086 470 5043

คลินิกของเรา

คลินิก อันดาแลบ สาขา ภูเก็ต

Medical laboratory services
COVID-19 Testing - X-ray services