โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Annual check-up)

การตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้รับรู้ถึงสภาพที่แท้จริงของร่างกาย โดยการตรวจจะแตกต่างกันตามช่วงอายุ การดำเนินชีวิตและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการเป็นโรคร้ายบางโรค เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน  โรคมะเร็ง เป็นต้น และยังช่วยให้ทราบถึงความรุนแรงของโรคก่อนที่จะลุกลามจนเยียวยาไม่ได้

การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นเสมือน สัญญาณเตือน ที่คอยเตือนให้เรา สามารถรู้และแก้ไขได้ทันเวลา.

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพ

  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  • กรณีตรวจน้ำตาลไขมัน และโรคเก๊าท์ในเลือด ควรงด น้ำและอาหารหลังก่อนตรวจ 12 ชั่วโมง หากกระหายน้ำให้ดื่มน้ำเปล่าได้
  • ควรงดดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมาตรวจ อย่างน้อย1 วัน
  • กรณีตั้งครรภ์ ปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนตรวจ
  • ควรตรวจสุขภาพก่อนและหลังมีประจำเดือน