อันดาแลบ เมดิคอล แลบบอราทอรีส์

เมืองภูเก็ต & โคกกลอย

เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้สุขภาพของคุณ

ภารกิจของเรา เพื่อให้คุณได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีความน่าเชื่อถือ และราคาที่เหมาะสม!

เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้สุขภาพของคุณ เราดูแลคุณอย่างดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับการบริการอย่างสุภาพและเป็นมืออาชีพที่สุดตั้งแต่เริ่มใช้บริการจนกระทั่งกลับไป