Mosquito-borne diseases – โรคที่เกิดจากยุง

โรคที่มียุงเป็นพาหะ หรือ ไข้ที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ คือ เชื้อโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย, ไวรัส, ปรสิต ที่ติดต่อโดยยุงเป็นพาหะ ยุงเป็นพาหะนำเชื้อโดยที่โรคหรืออาการเจ็บป่วยนั้นไม่ได้เกิดผลกระทบต่อยุงเอง ในแต่ละปีมีผู้คนเกือบ 700 ล้านคนเป็นไข้ที่ที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ และอีก 100 ล้านคนเสียชีวิตเพราะเหตุนี้.
โรคที่มียุงเป็นพาหะโรค ได้แก่ โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ โรคชิคุนกุนยา โรคไข้เหลือง โรคเท้าช้าง โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย โรคพยาธิหนอนหัวใจ โรคไข้สมองอักเสบจากไวรัสสายพันธุ์ญี่ปุ่น โรคไข้สมองอักเสบเซนต์หลุยส์ โรคไข้สมองอักเสบตะวันตก โรคไข้สมองอักเสบตะวันออก โรคสมองและไขสันหลังอักเสบเวเนซูเอลาในม้า โรคไข้รอส ริเวอร์ โรคไวรัสป่าบาร์มาห์ โรคไข้สมองอักเสบลาครอสส์ และ โรคไข้ซิกา.

Dengue

Dengue is fast emerging pandemic-prone viral disease in many parts of the world. Dengue flourishes in urban poor areas, suburbs and the countryside but also affects more affluent neighborhoods in tropical and subtropical countries.
Dengue is a mosquito-borne viral infection causing a severe flu-like illness and, sometimes causing a potentially lethal complication called severe dengue. Symptoms typically begin three to fourteen days after infection. These may include a high fever, headache, vomiting, muscle and joint pains, and a characteristic skin rash. Recovery generally takes two to seven days. In a small proportion of cases, the disease develops into a more severe dengue hemorrhagic fever, resulting in bleeding, low levels of blood platelets and blood plasma leakage, or into dengue shock syndrome, where dangerously low blood pressure occurs.
The Aedes aegypti mosquito is the main vector that transmits the viruses that cause dengue. The disease, also called ‘break-bone’ fever affects infants, children and adults alike and could be fatal.

Malaria

Malaria is a life-threatening disease caused by parasites that are transmitted to people through the bites of infected female Anopheles mosquitoes. It is preventable and curable. Malaria is an acute febrile illness. In a non-immune individual, symptoms usually appear 10–15 days after the infective mosquito bite. The first symptoms – fever, headache, and chills– may be mild and difficult to recognize as malaria. Children with severe malaria frequently develop one or more of the following symptoms: severe anaemia, respiratory distress in relation to metabolic acidosis, or cerebral malaria. In adults, multi-organ involvement is also frequent. In malaria endemic areas, people may develop partial immunity, allowing asymptomatic infections to occur. Malaria in Thailand.

Japanese encephalitis

Japanese encephalitis virus JEV is the most important cause of viral encephalitis in Asia. It is a mosquito-borne flavivirus, and belongs to the same genus as dengue, yellow fever and West Nile viruses. Most JEV infections are mild (fever and headache) or without apparent symptoms, but approximately 1 in 250 infections results in severe clinical illness. Severe disease is characterized by rapid onset of high fever, headache, neck stiffness, disorientation, coma, seizures, spastic paralysis and ultimately death. The case-fatality rate can be as high as 30% among those with disease symptoms. Of those who survive, 20%–30% suffer permanent intellectual, behavioural or neurological problems such as paralysis, recurrent seizures or the inability to speak. JEV is transmitted to humans through bites from infected mosquitoes of the Culex species (mainly Culex tritaeniorhynchus). Humans, once infected, do not develop sufficient viraemia to infect feeding mosquitoes. The virus exists in a transmission cycle between mosquitoes, pigs and/or water birds (enzootic cycle). The disease is predominantly found in rural and periurban settings, where humans live in closer proximity to these vertebrate hosts.

Chikungunya

Chikungunya is a viral disease transmitted to humans by infected mosquitoes. It causes fever and severe joint pain. Other symptoms include muscle pain, headache, nausea, fatigue and rash. Joint pain is often debilitating and can vary in duration. The disease shares some clinical signs with dengue and zika, and can be misdiagnosed in areas where they are common. There is no cure for the disease. Treatment is focused on relieving the symptoms. The proximity of mosquito breeding sites to human habitation is a significant risk factor for chikungunya.

Filariasis

Lymphatic filariasis, commonly known as elephantiasis, is a neglected tropical disease. Infection occurs when filarial parasites are transmitted to humans through mosquitoes. When a mosquito with infective stage larvae bites a person, the parasites are deposited on the person’s skin from where they enter the body. The larvae then migrate to the lymphatic vessels where they develop into adult worms in the human lymphatic system. Infection is usually acquired in childhood, but the painful and profoundly disfiguring visible manifestations of the disease occur later in life. Whereas acute episodes of the disease cause temporary disability, lymphatic filariasis leads to permanent disability.
Lymphatic filariasis infection involves asymptomatic, acute, and chronic conditions. The majority of infections are asymptomatic, showing no external signs of infection. These asymptomatic infections still cause damage to the lymphatic system and the kidneys as well as alter the body’s immune system.
Acute episodes of local inflammation involving skin, lymph nodes and lymphatic vessels often accompany the chronic lymphoedema or elephantiasis. Some of these episodes are caused by the body’s immune response to the parasite. However most are the result of bacterial skin infection where normal defences have been partially lost due to underlying lymphatic damage.
When lymphatic filariasis develops into chronic conditions, it leads to lymphoedema (tissue swelling) or elephantiasis (skin/tissue thickening) of limbs and hydrocele (fluid accumulation). Involvement of breasts and genital organs is common.
Mosquito control is a measure that can be used to suppress transmission. Measures such as insecticide-treated nets or indoor residual spraying may help protect populations in endemic regions from infection..