เอชไอวี (เชื้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์)

ตรวจหาโรคเอดส์

(Anti- HIV)

400 บาท

การตรวจเอชไอวีคืออะไร

การตรวจเอชไอวีจะแสดงให้เห็นว่าคนที่ตรวจนั้นติดเชื้อหรือไม่ HIVย่อมาจาก human immunodeficiency virus เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดส์ AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) ซึ่งเป็นระยะท้ายของการติดเชื้อเอชไอวี.

ใครควรตรวจเอชไอวี

การตรวจเอชไอวีเหมาะสำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่อายุ 13 ถึง 54 ปี แนะนำให้ตรวจอย่างน้อยหนึ่งครั้งสำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อควรตรวจเอชไอวีทุกปี และผู้มีเพศสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศ เกย์ ไบเซ็กชวลควรตรวจเอชไอวีทุกๆ 3 เดือน หรือ 6 เดือน
ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี มีดังนี้:

  • มีเพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศหรือทวารหนักกับผู้มีผลเอชไอวีเป็นบวก หรือไม่ทราบแน่ชัดว่าติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่
  • การใช้สารเสพติด เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์เสพยาร่วมกับผู้อื่น
  • มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเงินหรือสารเสพติด
  • ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส
  • เป็นไวรัสตับอักเสบหรือวัณโรค
  • มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีปัจจัยความเสี่ยงตามข้อมูลด้านบน

การตรวจเอชไอวีช่วยได้อย่างไร

วิธีเดียวที่คุณสามารถรู้ได้ว่าติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่คือการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี การทราบถึงสถานภาพการติดเชื้อ เอชไอวีเป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้คุณและคู่ของคุณมีสุขภาพแข็งแรง หากผลเลือดเป็นบวก ความหมายคือมีการติดเชื้อเอชไอวี ท่านสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาและรับยาเพื่อสุขภาพที่ดีและคงที่ได้อีกหลายปี และยังลดโอกาสการแพร่เชื้อเอชไอวีไปยังคู่นอนของท่านได้อีกด้วย
หากผลเลือดเป็นลบ ท่านจะมั่นใจได้มากขึ้นจากผลการตรวจในครั้งนี้ และการตรวจยังสามารถเป็นตัวบงชี้ในการระวังและป้องกันตัวเองอีกด้วย

ผู้ตั้งครรภ์ควรตรวจหาเชื้อเอชไอวีหรือไม่

หญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ถ้าผลเอชไอวีเป็นบวกจะได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที
ถ้าหากผู้ตั้งครรภ์ได้รับการรักษาเชื้อเอชไอวีอย่างรวดเร็วในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ ความเสี่ยงในการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในหญิงที่ตั้งครรภ์จะลดน้อยลง การตรวจและรักษาเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์นั้นทำให้ส่งผลต่อการลดปริมาณทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีจากแม่ได้เป็นอย่างสูง การรักษาจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อเมื่อเริ่มป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีไปยังทารกระหว่างตั้งครรภ์ได้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม การรับบริการรักษาในการป้องกันโรคมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากแม้ในระหว่างคลอดบุตรหรือหลังคลอดบุตรก็ตาม

จะมีใครทราบผลการตรวจของเราหรือไม่

หากท่านทำการตรวจแบบไม่ระบุชื่อหรือนามสมมุติ จะไม่มีใครสามารถทราบผลการตรวจของท่านได้ยกเว้นตัวท่านเอง และหากท่านเซ็นยินยอมการตรวจให้เป็นความลับ ผลการตรวจของท่านจะถูกเก็บไว้ในข้อมูลเวชระเบียน แต่ยังคงได้รับการคุ้มครองตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัว

สามารถตรวจเอชไอวีได้ที่ไหนบ้าง

ท่านสามารถรับการตรวจเอชไอวีได้ที่ห้องปฏิบัติการของเรา ให้คำปรึกษาฟรี ไม่ต้องจองคิว การันตีในความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ